UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)

Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)

02/07/2021 | InfoCampus

L’objectiu del màster és proporcionar a la societat les eines necessàries per a facilitar l’ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) que siguen efectives i de qualitat perquè l’aprenentatge de l’anglès des de l’etapa d’ensenyament infantil fins al batxillerat tinga un resultat satisfactori i s’aconseguisca el grau de multilingüisme (dues o tres llengües) desitjat. És un màster coordinat des de la Universitat Jaume I  en el qual col·labora professorat de reconegut prestigi d’altres universitats americanes, europees i espanyoles. Amb la superació del màster MELACOM s’obté el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres (Anglès). [Llegir més]

*Requisits lingüístics: acreditar B2 de llengua anglesa.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Informació proporcionada per: InfoCampus