panoramica UJI
Objectius

Els objectius generals del màster es resumeixen a continuació:

- Formar en la investigació de la lingüística aplicada a l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera

- Aprofundir en l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) d'una manera efectiva i de qualitat

- Analitzar el context d'aprenentatge i ús d'una llengua estrangera en diferents nivells per a aconseguir el grau de bilingüisme/trilingüismo desitjat

- Desenvolupar destreses en l'anàlisi i raonament crític per a elaborar propostes docents i investigadores en el camp d'adquisició de llengües

- Capacitar a l'alumnat per a realitzar la seua pròpia investigació en l'aula (action research) i millorar la seua docència

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16