panoramica UJI
Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris amb capacitats comunicatives avançades en llengua anglesa que desitgen millorar la seva competència en aspectes de l'ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa i en llengua anglesa en les diverses etapes educatives (des d'infantil a batxillerat). A més, també es recomana el títol a aquell estudiantat amb competència en la realització d'investigació en el camp de la lingüística aplicada i la seva relació amb l'ensenyament de segones/terceres llengües.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16