UJI
  • UJI
  • Treball final de màster

Treball final de màster

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (6 crèdits ECTS)

Tindrà caràcter docent, doncs s’impartiran classes d’anglès a tots els nivells per a posar en pràctica els continguts dels diferents mòduls que conformen el Màster.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació

Informació proporcionada per: InfoCampus