UJI

Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) (a distància)

28/02/2019 | InfoCampus

L'objectiu del màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) és proporcionar a la societat les eines necessàries per a facilitar l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) que siguen efectives i de qualitat perquè l'aprenentatge de l'anglès des de l'etapa d'ensenyament infantil fins al batxillerat tinga un resultat satisfactori i s'aconseguisca el grau de multilingüisme (dues o tres llengües) desitjat.  [Llegir més]

Modalitat: a distància.

Idioma de docència: anglès.

Informació proporcionada per: InfoCampus