UJI
 • UJI
 • Pla d'estudis

Pla d'estudis

MÒDUL BÀSIC (30 crèdits). Obligatori

Matèria: Introducció a la Investigació

 • Historiadors i Historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna (OB) (5 crèdits)
 • Fonts, Paleografia i Iniciació al Treball de l'Historiador (OB) (5 crèdits)

Matèria: Fonaments Històrics del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna

 • Institucions Polítiques i Poders Territorials (OB) (5 crèdits)
 • Activitats Productives i Xarxes Mercantils en el Mediterrani Occidental (OB) (5 crèdits)
 • Religions i Circulació Cultural (OB) (5 crèdits)
 • Jerarquies i Dinàmica Social (OB) (5 crèdits)

MÒDUL COMPLEMENTARI (15 crèdits). Optatiu

Matèria: Societat

 • Sistemes de Poder i de Pensament Polític (OP) (5 crèdits) (a distancia)
 • Guerra i Societat (OP) (5 crèdits) (a distancia)
 • Creació i Transmissió dels Sabers (OP) (5 crèdits) (a distancia)

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 crèdits). Obligatori

 • Treball de Final de Màster (TFM) (15 crèdits)
Informació proporcionada per: InfoCampus