Treball final de màster

El Treball de Final de Màster, de 15 crèdits ECTS, es tracta d'un treball de recerca original sobre fonts documentals i bibliogràfiques en el qual s'aplicaran els coneixements adquirits, tant teòrics com a pràctics. En ell es valorarà, de forma específica, la consecució d'algunes de les competències del màster. Es realitza fonamentalment de forma no presencial, sota la tutela i adreça d'un professor designat amb qui l'estudiantat realitzarà sessions de tutoria i seguiment, i sobre un tema aprovat, sentits els interessos i proposta de l'estudiantat, per la Comissió Acadèmica del Màster.

Més informació

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16