UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)

Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

02/07/2021 | InfoCampus

Al llarg de la història, el Mediterrani ha sigut un espai d'intenses trobades entre societats i civilitzacions, d'intercanvis i conflictes, de comerç i de guerra, de creació cultural i de fanatismes irreconciliables. Entre els segles XV i XIX, en el naixement de la moderna societat europea, el Mediterrani va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques, així com renovats horitzons culturals. Però la construcció d'imperis, monarquies i estats va desembocar sovint en conflictes armats; l'efervescència dels estudis humanístics i científics, havia de conviure amb la superstició, la ignorància i la intolerància; i la construcció d'una economia mundial va redefinir la dimensió de l'espai mediterrani. L'estudi d'aquests processos, a més de posseir un innegable atractiu intrínsec, proporciona les claus per a la comprensió del nostre món. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: semipresencial.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

Informació proporcionada per: InfoCampus