panoramica UJI
Continuar la meua formació

El Màster de “Història de l'art i cultura visual” proporciona una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals, a través de l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures.

Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per a intervindre en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per a promoure el coneixement crític de les diverses manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge.

Esta doble preparació acadèmica i professional s'adquirix a través del domini de la metodologia investigadora que faculte per a escometre tasques d'investigació en tots els àmbits de l'activitat artística, capacitant per a concebre i desenvolupar una investigació original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Història de l'Art.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16