UJI

Coneixements previs recomanables

L'estudiantat provinent d'àrees de coneixement d'Humanitats i Ciències Socials que haja realitzat estudis superiors de grau, llicenciatura o màster oficial; és d'especial interès per als titulats i titulades superiors amb els següents perfils: Història de l'Art, Història, Belles Arts, Comunicació Audiovisual, Humanitats, Filosofia, Filologia, Antropologia, Sociologia, Ciències de la Informació i Arquitectura. Igualment pot ser d'interès per als diplomats i diplomades en Conservació i Restauració, Turisme i Biblioteconomia i Documentació.

Informació proporcionada per: InfoCampus