UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual

Història de l’Art i Cultura Visual

13/04/2021 | InfoCampus

El present màster té l’ambició de transmetre als graduats i graduades en Història de l’Art i altres disciplines afins el llegat de coneixement i habilitats elaborades per la disciplina en el seu segle i mig d’institucionalització acadèmica, l’adquisició de la qual resulta imprescindible per a comprendre i avaluar críticament tant l’objecte artístic com el seu procés de creació. Està dirigit a graduats i graduades interessats a orientar o perfeccionar la seua formació acadèmica i investigadora en les arts visuals, especialment en el context valencià, espanyol i hispanoamericà. El màster ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses, institucions i centres d’investigació i entrar en contacte amb tècnics especialitzats que hi apliquen  els coneixements de la Història de l’Art. 

Aquest és un màster interuniversitari entre la Universitat Jaume I i la Universitat de València. 

Modalitat: presencial.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus