UJI

Pla d'estudis

Per a completar els 60 crèdits que donen lloc al títol de màster universitari en Ètica i Democràcia l'alumnat ha de triar 45 crèdits optatius d'entre l'oferta de les dues universitats i cursar obligatòriament l'assignatura Treball de Final de Màster de 15 crèdits.

ASSIGNATURES OPTATIVES (45 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteixen: Universitat Jaume I

 • Teoria crítica i Habermas: ètica, política i economia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Teoria política feminista (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica empresarial: comunicació i societat civil (OP) (5 crèdits ECTS)

 • RSE en perspectiva ètica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica, política i religió (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació corporativa (OP) (5 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteixen: Universitat de València

 • Teories de la ciutadania i de la democràcia (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Hermenèutica crítica: de Nietzsche a Ortega i Gasset (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica, retòrica i política (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Educació per a una ciutadania activa (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Educació i mitjans de comunicació (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ètica ecològica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ciències del món contemporani en perspectiva ètica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Bioètica i biopolítica (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Ciutadania cosmopolita i desenvolupament humà (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Raó d'Estat i democràcia (OP) (5 crèdits ECTS)

ASSIGNATURA OBLIGATÒRIA (15 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteix: Universitat Jaume I i Universitat de València

 • Treball de Final de Màster (TFM) (15 crèdits ECTS)

   

ITINERARIS

El màster, en principi, no s'estructura en itineraris. Si algun alumne desitja seguir un itinerari, el tutor l’ajudarà a dissenyar-lo dins de les següents possibilitats:

1) Teoria ètica
2) Filosofia política
3) Educació eticocívica
4) Ètica i responsabilitat social empresarial
5) Ètica de la ciència i de la tecnologia

 

Informació proporcionada per: InfoCampus