UJI

Coordinació docent

Última modificació: 14/06/2016 | Font: InfoCampus

5.1.3 Procediments de coordinació docent horitzontal i vertical del pla d’estudis

La coordinació tant horitzontal com a vertical s’estructura a través de la Coordinadora del Màster, la Comissió Acadèmica de Coordinació, el coordinador de la Universitat Jaume I i el cos de tutors i tutores que s’encarreguen de la coordinació dels mòduls i matèries.

Informació proporcionada per: InfoCampus