panoramica UJI

Coordinació docent

Última modificació: 14/06/2016 | Font: USE

5.1.3 Procediments de coordinació docent horitzontal i vertical del pla d’estudis

La coordinació tant horitzontal com a vertical s’estructura a través de la Coordinadora del Màster, la Comissió Acadèmica de Coordinació, el coordinador de la Universitat Jaume I i el cos de tutors i tutores que s’encarreguen de la coordinació dels mòduls i matèries.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16