UJI

Treball final de màster

En el Treball Final de Màster l'alumnat desenvoluparà un treball final de màster sobre una de les temàtiques treballades al llarg del mateix dins de l´àmbit de la filosofia moral i política.

El tema a desenvolupar per l'alumnat serà acordat amb el professor dins de les temàtiques tractades en el Màster i en les línies d´investigació del mateix.

La defensa del treball de màster és pública i oral.

Més informació en la Universitat de València

Més informació en la Universitat Jaume I

Informació proporcionada per: InfoCampus