panoramica UJI
Metodologia docent i sistema d'avaluació

Activitats formatives 

  • Classes Teòriques presencials 
  • Resolució individual o en grup de problemes i/o casos pràctics 
  • Recerca, revisió i estudi de materials bibliogràfics 
  • Tutories individuals 
  • Elaboració i presentació del treball
  • Seminaris, Cicles de conferències, tallers específics 

Metodologia docent

La metodologia docent és activa, participativa i expositiva al mateix temps.

En general la majoria de les matèries contemplen intervencions dels assistents i exposicions. De manera que les sessions estan basades en l'estudi dels textos dels autors bàsics i alguns complementaris, per la qual cosa és imprescindible que existisca un estudi previ i autònom per part de l'alumnat i una discussió i participació en les sessions de seminari.

Sistemes d'avaluació 

  • Assistència i participació 
  • Exposició Oral 
  • Treball individual 

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16