UJI

Guies docents de les assignatures

Les guies docents són els documents que contenen la informació bàsica de cada assignatura, des del programa i competències a adquirir per l'alumnat fins a la bibliografia i els mètodes d'avaluació de cadascuna d'elles.

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42193?caracteres=fbasica

Treball final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42193?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus