UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2019)

Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

02/07/2021 | InfoCampus

Aquest màster se centra en tres eixos fonamentals: els estudis de gènere, el feminisme i la ciutadania, tots tres valors bàsics en els projectes investigadors. Aquests estudis s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària que procura a l’estudiantat tant una visió de les teories del feminisme i dels estudis de gènere, com una aplicació d’aquestes teories a diferents àmbits, des de l’històric al sociològic o psicològic o els relacionats amb la creació artística o literària; sense oblidar la dimensió econòmica, jurídica o científica. Aquest màster té una orientació investigadora i el principal objectiu que pretén aconseguir és dotar l’estudiantat d’eines crítiques a fi de poder exercir una reflexió d’acord amb els valors d’una societat democràtica i igualitària.

Modalitat: a distància.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Informació proporcionada per: InfoCampus