UJI

Presentació

El màster universitari English Language for International Trade (ELIT) pretén respondre a la necessitat real, palpable en el treball diari de les empreses de l’entorn geogràfic de la Universitat Jaume I, d’ampliar la formació lingüística dels treballadors i treballadores dels departaments de relacions internacionals d’aquestes empreses. És un tema que ens han transmès amb freqüència les empreses, i la nostra proposta ha estat i és aportar una resposta ferma i decidida, com fem des dels nostres orígens.

Són ja catorze les edicions del màster en English Language for International Trade (ELIT) les que s’han desenvolupat en els últims anys, amb èxit considerable de matrícula, així com referent a la posterior inserció laboral de l’estudiantat ixent. Aquest fet ens ha permès, tant a la Universitat com a la direcció del màster, fer un pas més enllà i presentar-la un any més com a títol universitari, actualitzant els seus continguts tradicionals, que tan bé han funcionat en edicions prèvies, incloent-hi nous àmbits de treball que permetran augmentar la formació dels i les presents i futurs i futures professionals.

Per al disseny de l’actual temari d’aquest nou títol de màster hem continuat treballant molt estretament amb les empreses provincials. Consultem les necessitats reals de les firmes de l’entorn i busquem aportar solucions a les seues necessitats i la millor formació per al nostre estudiantat. Són precisament els directius d’aquestes empreses els que coneixen amb certesa quins trets han de necessitar (o millorar) els futurs (o actuals) professionals que formen part del seu organigrama corporatiu. Així, continuarem la nostra labor preparant l’estudiantat perquè tinga les majors opcions d’integrar-se en departaments relacionats amb el comerç internacional amb les majors garanties d’èxit.

L’orientació del títol oficial proposat és mixta i combina un itinerari acadèmic/investigador, imprescindible en qualsevol màster universitari, al costat d’un vessant de clara preparació professional, especialment dissenyat perquè el nostre alumnat puga gaudir del màxim nombre d’oportunitats en un entorn empresarial cada vegada més competitiu.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I i s’imparteix en llengua anglesa.

Informació proporcionada per: InfoCampus