panoramica UJI
Presentació

El màster universitari English Language for International Trade (ELIT) pretén respondre a la necessitat real, palpable en el treball diari de les empreses de l´entorn geogràfic de la Universitat Jaume I, d´ampliar la formació lingüística dels treballadors i treballadores dels departaments de relacions internacionals d´aquestes empreses. És un tema que ens han transmès amb freqüència les empreses, i la nostra proposta ha sigut, i continua sent, aportar una resposta ferma i decidida, com venim fent des dels nostres orígens.

Són ja tretze les edicions del màster en English Language for International Trade (ELIT) les que s´han desenvolupat en els últims anys, amb èxit considerable de matrícula, així com també referent a la posterior inserció laboral dels estudiants egressats. Aquest fet ens ha permès, tant a la universitat com a la direcció del Màster, fer un pas més enllà i presentar-la un any més com a títol universitari, actualitzant els seus continguts tradicionals, que tan bé han funcionat en edicions prèvies, incloent nous àmbits de treball que permetran augmentar la formació dels presents i futurs professionals.

Per al disseny de l’actual temari d’aquest nou títol de màster hem continuat treballant molt estretament amb les empreses provincials. Consultem les necessitats reals de les firmes de l’entorn i busquem aportar solucions a les seues necessitats i la millor formació per als nostres estudiants. Són precisament els directius d’aquestes empreses els que coneixen amb certesa quins trets han de necessitar (o millorar) els futurs (o actuals) professionals que formen part del seu organigrama corporatiu. Així, continuarem la nostra labor preparant l’estudiantat perquè tinga les majors opcions d’integrar-se en departaments relacionats amb el comerç internacional amb les majors garanties d’èxit.

L’orientació del títol oficial proposat és mixta, combinant un itinerari acadèmic/investigador, imprescindible en qualsevol màster universitari, al costat d’un vessant de clara preparació professional, especialment dissenyat perquè els nostres alumnes puguen gaudir del màxim nombre d’oportunitats en un entorn empresarial cada vegada més competitiu.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I i s’imparteix en llengua anglesa.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16