UJI

Objectius

Els objectius generals del títol es poden resumir en els següents:

  • Especialització en el desenvolupament de destreses relacionades amb l'anglès econòmic-empresarial.
  • Incrementar la capacitat comunicativa oral i escrita en llengua anglesa dels estudiants dins d'entorns econòmic-empresarials.
  • Formació en la docència de l'anglès d'especialitat econòmic-empresarial.
  • Iniciació al desenvolupament de la investigació en entorns lingüístics i la seua aplicació a l'estudi de l'anglès professional.
  • Preparar a l'estudiant per al desenvolupament de relacions en entorns internacionals dins de l'àmbit econòmic-empresarial.
  • Preparar a l'estudiant per a fer front als reptes d'un nou entorn comercial globalitzat, incloent aspectes interculturals.
  • Facilitar la integració dels estudiants en equips multidisciplinaris de l'àmbit del comerç internacional.
Informació proporcionada per: InfoCampus