panoramica UJI
Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris, amb capacitats comunicatives avançades en llengua anglesa, que pretenga millorar les seues competències específiques a l'hora de desenvolupar comunicació professional en contextos empresarials i que puga tenir interès per la docència i investigació de les llengües d'especialitat. Els coneixements bàsics que es requereixen són un nivell avançat en llengua anglesa, junt amb un interès pel món de la comercialització i distribució de productes i serveis a partir de l'estructura empresarial de l'àrea geogràfica de la universitat.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16