UJI

Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

16/06/2020 | InfoCampus

El màster universitari English Language for International Trade (ELIT) pretén respondre a la necessitat real, palpable en el treball diari de les empreses de l’entorn geogràfic de la Universitat Jaume I, d’ampliar la formació lingüística dels treballadors i treballadores dels departaments de relacions internacionals d’aquestes empreses. És un tema que ens han transmès amb freqüència les empreses, i la nostra proposta ha estat i és aportar una resposta ferma i decidida, com fem des dels nostres orígens. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

 

Informació per a l'estudiantat: “L’estudiantat que per causes derivades de la crisi sanitària provocada pel SARS-COVID-19, de manera justificada, no puga assistir a les activitats formatives programades per al curs 20/21, podrà sol·licitar, en el moment de ser admès a la titulació,  la dispensa d'assistència a les classes presencials. De ser aprovada, aquesta dispensa serà aplicable a tot el curs acadèmic”.

Informació proporcionada per: InfoCampus