UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

02/07/2021 | InfoCampus

Aquest màster pretén respondre a la necessitat real, palpable en el treball diari de les empreses de l’entorn geogràfic de l’UJI, d’ampliar la formació lingüística dels treballadors i treballadores dels departaments relacionats amb el comerç internacional. És una inquietud que ens han transmès amb freqüència les empreses, i la nostra proposta ha sigut, i continua sent, aportar-hi una resposta ferma i decidida. Les edicions anteriors d’aquest màster han tingut un èxit remarcable en termes de matrícula i dels nivells d’inserció laboral posterior dels titulats i titulades. El màster ofereix una orientació mixta en la qual es combina un itinerari acadèmic i investigador amb un vessant clarament dirigit a la preparació professional. Aquest últim aspecte està especialment dissenyat perquè l’alumnat puga gaudir del màxim nombre d’oportunitats en un entorn empresarial cada vegada més competitiu.

*Requisits lingüístics: acreditar B2 de llengua anglesa.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

Informació proporcionada per: InfoCampus