UJI

Coordinació del màster

Dra. Elena Pitarch Arquimbau. Departament de Química Física i Analítica. UNIVERSITAT JAUME I

La coordinació global correspon a la UNIVERSITAT JAUME I

Resta de membres UJI de la Comissió de titulació:

  • Secretari: Joaquim Beltrán Arandes
  • Vocals: Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis
  • Estudiant: Delegat del curs
  • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Elena Pitarch Arquimbau

URV: Dra Rosa Maria Marcé Recasens, Departament de Química Analítica i Química Orgànica

UdG: Enriqueta Anticó Daró, Departament de Química 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Elena Pitarch Arquimbau
Telèfons: 964 387 365 / 964 387 357 | elena.pitarch@qfa.uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus