UJI
  • UJI
  • Coneixements previs recomanables

Coneixements previs recomanables

Titulat universitari oficial de Grau o Llicenciatura de les branques de Química, Bioquímica, Enginyeria Química, Farmàcia, Ciències Ambientals o Ciència i Tecnologia d´Aliments. Titulats d´altres branques amb interès en especialitzar-se en cromatografia.

Professionals amb experiència en anàlisi cromatogràfics. L´alumnat al que va dirigit és un/a titulat/da universitari oficial que vol dirigir la seua especialització cap a les tècniques cromatogràfiques ja siga per a treballar en alguna de les empreses o laboratoris esmentats anteriorment o per a desenvolupar la seua tesi doctoral en aquest camp. L´estudiant ha de tenir una predisposició a la mobilitat, ja que és un màster interuniversitari amb un component important de mobilitat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus