UJI

Coordinació del màster

Ángel Pascual del Pobil Ferré, Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Vocals:   Pedro Sanz Valero, Enrique Quintana Ortí,  Raúl Marín Prades, Luis Amable García Fernández, Joaquín Huerta Guijarro, David Llorens Piñana, Vicente Javier Traver Roig, Rafael Berlanga Llavorí
  • Estudiant:  Delegat d'estudiants
  • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Ángel Pascual del Pobil Ferré

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Ángel Pascual del Pobil Ferré
Telèfon: 964 728 293
pobil@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus