UJI

Pla d'estudis

El màster universitari en Sistemes Intel·ligents ofereix a l'estudiant dues intensificacions, de les quals n'ha d'escollir una en el moment de la matrícula:

- Robòtica de Serveis

- Interacció Avançada i Gestió del Coneixement

El màster organitza les matèries en set mòduls temàtics:

  • Mòdul de Reconeixement de Formes i Visió

- Reconeixement de Formes (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Aprenentatge Automàtic (OP, 2 crèdits ECTS)
- Percepció Visual (OB, 4 crèdits ECTS)
- Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa (OP, 4 crèdits ECTS)
- Modelització i Reconstrucció 3D (OP, 2 crèdits ECTS)

  • Mòdul de Robòtica

- Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Robots Mòbils Autònoms (OB d'intensificació, 2 crèdits ECTS)
- Percepció i Manipulació (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Robòtica Cooperativa (OP, 2 crèdits ECTS)
- Processos Cognitius (OP, 2 crèdits ECTS)

  • Mòdul de Visualització i Interacció

- Síntesi d'Imatge i Animació (OP, 4 crèdits ECTS)
- Interfícies Multimodals (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Realitat Virtual i Augmentada (OP, 4 crèdits ECTS)
- Tecnologies de la Parla (OP, 2 crèdits ECTS)

  • Mòdul de Sistemes d'Informació i Representació del Coneixement

- Ontologies i la Web Semàntica (OP, 4 crèdits ECTS)
- Representació del Coneixement i Raonament (OP, 4 crèdits ECTS)
- Mineria de Dades (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Integració de Fonts de Dades Heterogènies (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes Contextuals (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes Multiagent (OP, 4 crèdits ECTS)

  • Mòdul d'Infraestructura de Xarxes i Arquitectures de Computadors

- Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents (OP, 4 crèdits ECTS)
- Disseny de Xarxes i Xarxes sense Fils (OP, 4 crèdits ECTS)
- Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID (OP, 4 crèdits ECTS)

  • Mòdul d'Aplicacions

- Inspecció Visual Automàtica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Monitoratge Remot i Videovigilància (OP, 2 crèdits ECTS)
- Reconeixement i Identificació Biomètrica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Imatge Mèdica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Intel·ligència Ambiental (OP, 2 crèdits ECTS)
- Control Remot de Dispositius (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes d'Informació Estratègica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Servocontrol Visual de Robots (OP, 2 crèdits ECTS)
- Treball de Final de Màster (TFM, 12 crèdits ECTS)

  • Mòdul de Matèries per a la Investigació

- Metodologia i Documentació Científica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Treball d'Introducció a la Investigació (OP, 12 crèdits ECTS)

Cada estudiant cursarà les assignatures obligatòries d'intensificació segons la intensificació triada.

S’assigna un tutor a cada estudiant que ajuda a planificar la seqüència d’assignatures en funció del perfil desitjat.

Informació proporcionada per: InfoCampus