UJI

Coordinació docent

Última modificació: 25/01/2017 | Font: InfoCampus

La coordinació docent del màster es du a terme en la Comissió de Titulació del Màster (CTM). En la CTM hi ha un representant de cada mòdul del màster, qui és l’encarregat d’arreplegar les incidències i problemes de coordinació entre les matèries del seu mòdul. En la CTM es discuteixen aquestes incidències, així com els possibles conflictes entre els diferents mòduls i les intensificacions.

Informació proporcionada per: InfoCampus