UJI

Presentació

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents proporciona una formació que s’emmarca en l’àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, robòtica intel·ligent i de serveis, emmagatzemament i procés de dades, informació contextual, big data, anàlisis intel·ligent de la informació, enginyeria del coneixement, visualització i entorns interactius.

Els estudis estructuren els coneixements i disciplines que defineixen un perfil professional amb dues possibles intensificacions: robòtica de serveis o interacció avançada i gestió del coneixement.

  • Robòtica de servici. La robòtica està experimentant una nova revolució que, segons es preveu, es consolidarà en els pròxims anys, tant en l’àmbit europeu com en el mundial: els robots ixen de la indústria tradicional (automoció, soldadura, pintura, acoblament) per a ubicar-se en les oficines, els laboratoris i les llars. Així, segons prestigiosos estudis internacionals, es pot esperar un sòlid creixement de les instal·lacions de robots en tot el món entre els anys 2006 i 2008. A Espanya hi ha un marge de creixement encara major donada la baixa densitat de robots (la mitat que, per exemple, a Alemanya) . Encara que el mercat tradicional dels robots, la indústria d´automoció, dona mostres de saturació, els avanços tecnològics dels últims anys han obert nous nínxols d´aplicació en altres segments. El sector denominat «robòtica de servici» comprén aquells robots que operen en entorns com: exploració; vigilància, seguretat i rescat; aplicacions mèdiques; construcció; neteja i manteniment d’instal·lacions; ús domèstic i entreteniment.
  • Interacció avançada i gestió del coneixement. Basant-se en les reflexions que han donat lloc a l’últim Pla nacional d’innovació, investigació i desenvolupament, i al VI programa marc de la Unió Europea, s´han detectat línies prioritàries amb demanda a curt i mitjà termini en la denominada societat de la informació. Un dels àmbits amb demanda és el de les crides tecnologies de la interacció i del coneixement, que comprén els següents camps o línies prioritàries:
    • Sistemes cognitius, capaços d´interpretar dades provinents d´esdeveniments del món real y/o processos, principalment fluxos d’informació de sensors visuals i àudio, per a adquirir coneixement de l’entorn, realitzar suggeriments i comunicar-se amb els usuaris en termes comprensibles per als humans, realitzant tasques complexes relacionades amb enginyeria i ciències cognitives, intel·ligència artificial, visió per ordinador i robòtica, així com altres disciplines relacionades, com la teoria de la informació, la neurociència i la lingüística.
    • Interfícies multimodals basades en mecanismes d´interacció entre l´usuari i el sistema a través d’interfícies d’ús natural i fàcil per a les persones, que es comuniquen intel·ligentment a través de diferents modalitats, com la visió, la parla, multi-llenguatges, les representacions visuals, el tacte, etc.
    • Sistemes basats en semàntica i dependents del context, orientats a adquirir, organitzar, personalitzar, compartir i utilitzar el coneixement immers en el web i continguts multimèdia. Producció de continguts intel·ligents pioners capaços d´autodescriure´s i adaptar-se a les necessitats i context de l´usuari, proporcionant una interacció de forma natural entre l´usuari i el seu entorn.

Els professionals i investigadors que completen el Màster en Sistemes Intel·ligents comptaran amb una formació pluridisciplinària en àmbits pioners de la computació, les comunicacions i la integració de sistemes. El seu perfil els permetrà abordar problemes on convergisquen els sistemes físics amb el processament de grans volums d´informació en temps real, en entorns plenament connectats en xarxa, des de la proximitat de dispositius sense fil a la globalitat d´Internet.

Intensificacions:

  • Robòtica de servicis.
  • Interacció avançada i gestió del coneixement.
Informació proporcionada per: InfoCampus