UJI

Objectius

El pla d´estudis té com a objectiu principal la formació d´especialistes en sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, magatzem i procesament de dades, informació contextual, visualització i entorns interactius. Les àrees temàtiques apuntades en l´objectiu principal abasten diferents tipus de sistemes: sistemes mòbils autònoms i robots manipuladors, sistemes d´anàlisi estratègica de el flux d´informació, sistemes de suport a la decisió, sistemes de recuperació d´informació, sistemes de simulació i interacció, sistemes d´assistència i interacció remota, sistemes de realitat virtual i augmentada, sistemes i interfícies multimodales, sistemes de localització depenents del context, i sistemes de comunicacions i arquitectures d´altes prestacions.

Açò dóna lloc al fet que l´objectiu genèric de capacitació de cert tipus de sistemes es concrete en dos més especíics, en funció de si la interacció té lloc amb un entorn físic (manipulació robòtica) o si constitueix una ajuda per a la gestió del coneixement i decisió automàtica (interacció avançada i gestió del coneixement). Per açò proposem dos intensificacions per a l´especialització professional:

  • Interacció avançada i gestió del coneixement (IAGC).
  • Robòtica de servei (RS).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus