UJI

Treball final de màster

Objectiu

El treball de final de màster constitueix la prova definitiva que capacita a l´estudiant en les tasques d´investigació i desenvolupament relacionades amb els tòpics del màster. El treball de final de màster consisteix en l'elaboració d'una proposta de projecte sota la supervisió d'un professor del màster, el seu desenvolupament individual i completament autònom, i l'elaboració d'una memòria d'aquest treball, que haurà de presentar-se davant un tribunal universitari en una sessió pública.

La normativa treball de final de màster de la Universitat Jaume I pot consultar-se ací.

Propostes de Treballs de Final de Màster

La proposta de TFM consisteix en un document on es descriuen els objectius i el pla de treball a realitzar per a la seua consecució. A manera orientativa, la proposta no tindrà més de 3 pàgines. Per al present curs, totes les propostes de TFM seguiran obligatòriament el document model proposat per la Comissió de Titulació de Màster (PDF).

La proposta de TFM ha de ser consensuada amb el tutor del TFM (que ha de ser un professor del Màster), i ha de pujar-se a l'Aula Virtual per a la seua aprovació per part de la Comissió de Titulació de Màster.

Avaluació de TFM

El procés d'avaluació del TFM es duu a terme des de l´aula virtual corresponent. Bàsicament consisteix en els següents passos:

Una vegada finalitzada la redacció del TFM, i amb el vistiplau del tutor, l´estudiant ha de pujar la memòria des de la següent activitat: Enviament de la documentació
El tutor ha de designar un tribunal de tres professors del màster i proposar-ho en la següent activitat: Llista de propostes de tribunals de TFM.
Finalment, el tutor ha de publicar el lloc i l´hora on es presentarà el TFM en sessió pública per a la seua avaluació (també en l´activitat anterior).

Més informació sobre línies de TFM vigents i altres detalls per a la publicació de TFM ací.

Informació proporcionada per: InfoCampus