UJI

Pla d'estudis

La durada del Màster és de dos anys acadèmics (120 crèdits ECTS). Cada any es divideix en dos semestres amb 30 crèdits ECTS cadascun. L'idioma d'instrucció i l'exàmen és l'anglès, excepte en les matèries d'idioma local. L'estudiant cursarà el primer any en una de les tres institucions (École Centrale de Nantes (França) o Università degli Studi di Genova (Italia) o Warsaw University of Technology (Polonia)) i el segon any en la Universitat Jaume I.

Seqüenciació temporal de les assignatures del màster:

Primer curs

 • Local language I (OB) 4 ECTS
 • Modelling and Control of Manipulators (OB) 6 ECTS
 • Control of Linear Multivariable Systems (OP) 5 ECTS
 • Real-estafi Systems (OP) 5 ECTS
 • Signal Processing (OP) 5 ECTS
 • Advanced Robot Programming (OP) 5 ECTS
 • Computer Vision (OP) 5 ECTS
 • Mechanical Design Methods in Robotics (OP) 5 ECTS
 • Optimisation Techniques (OP) 5 ECTS
 • Nonlinear Control Theory (OP) 5 ECTS
 • Programari Architectures for Robotics (OP) 5 ECTS
 • Mobile Robots (OP) 5 ECTS
 • Artificial Intelligence (OP) 5 ECTS
 • Human-Computer Interaction (OP) 5 ECTS
 • Group Project (OB) 5 ECTS

Segon curs

 • Local Language II (OB) 4 ECTS
 • Perception and Manipulation (OB) 4 ECTS
 • Cooperative Robotics (OP) 4 ECTS
 • Telerobotics (OP) 4 ECTS
 • Robotic Intelligence (OB) 4 ECTS
 • Cognitive Processes (OP) 4 ECTS
 • Ambient Intelligence (OP) 4 ECTS
 • Research Methodology (OB) 6 ECTS
 • Master Thesis (TFM) 30 ECTS

En tractar-se d'un títol de màster conjunt, se seguiran les recomanacions de l'European University Association i de l'European Consortium for Accreditation.

Informació proporcionada per: InfoCampus