UJI

Coordinació docent

Última modificació: 14/06/2016 | Font: InfoCampus

Segons la proposta Erasmus Mundus, la coordinació docent és responsabilitat del Comitè Local de Coordinació de cada universitat, d’acord amb el Coordinador Global del Programa. Les funcions del Comitè Local de Coordinació, a més de les relacionades amb la funció docent, abasten els aspectes dels intercanvis i el finançament de l’estudiantat:

- L’assignació a l’estudiantat becat de les despeses de viatge i d’instal·lació i els costos de matrícula.

- La promoció del programa nacional i internacional mitjançant xarxes i recursos de la institució.

- La publicitat de la convocatòria de propostes de temes de tesis al personal local EMARO.

- El suport local a les activitats de mobilitat d’entrada i eixida (inclosa l’assistència amb els visats, permisos de residència i el registre).

- Definició i seguiment dels mòduls d’ensenyament.

- L’assignació dels membres locals de les diferents comissions de EMARO (Gestió (MC), Qualitat (CC) i Selecció (SC)).

- Mantenir una comunicació constant i estret contacte amb els altres socis a través de l’entorn de col·laboració, missatges de correu electrònic, telèfon, correu, etc.

Informació proporcionada per: InfoCampus