UJI

Objectius

Durant els anys 2008-2013 el Master Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada va contribuir en la consecució dels objectius dels programes Erasmus Mundus en la millora de la qualitat de l'educació superior a Europa, promovent la cooperació amb tercers països, la promoció de l'oferta europea de qualitat a l'educació superior, fomentant la mobilitat entrant d'estudiants de postgrau de tercers països i acadèmics, fomentar la cooperació estructurada amb les institucions d'ensenyament superior de tercers països i millorar el perfil, la visibilitat i l'accessibilitat de l'educació superior europea al món. Per als propers anys, els nostres objectius són aconseguir aquests objectius generals del programa Erasmus Mundus, i tenir com a objectius particulars:

  1. Desenvolupar un fort programa de postgrau internacional i sostenible en la robòtica dins dels equips de recerca interdisciplinaris i intersectoriales composts per 11 institucions d'educació superior d'Europa i Àsia i les principals empreses de robòtica;
  2. Oferir a la indústria, institucions i equips de recerca, una nova generació d'enginyers, investigadors i dissenyadors de sistemes que tenen una perspectiva suficientment àmplia per dur a terme el desenvolupament de la robòtica i la seva integració en aplicacions. Prenem nota que el nombre de cursos de Màster de Robòtica a Europa no és suficient per complir amb la necessitat de posicions de la indústria i de doctorat.
  3. Fomentar la capacitat de recerca dels equips del consorci mitjançant el desenvolupament de coneixements duradors i reutilitzables i know-how;
  4. Desenvolupar projectes conjunts, estades i co-tutories en cooperació amb empreses de robòtica capdavanteres de tot el món;
  5. Oferir als joves graduats l'oportunitat de tenir un treball atractiu en un domini estratègic.
Informació proporcionada per: InfoCampus