panoramica UJI
Eixides professionals

Encara que el programa del Màster se centra principalment en el context de sistemes robòtics, els conceptes tractats es poden aplicar a una gamma molt més àmplia d'altres sistemes d'enginyeria i fins i tot d'economia. Les perspectives professionals dels graduats són per tant excel·lent. Poden emprar-se en moltes empreses industrials i econòmiques, ja que els cursos són rellevants per a la societat altament tecnificada d'avui dia. Després de la graduació en el Màster, l'estudiant tindrà les següents competències:

El coneixement científic i tècnic profund d'Enginyeria Robòtica i les habilitats per a utilitzar aquest coneixement de manera efectiva.

• Capacitat per a dominar les tècniques modernes en el desenvolupament i disseny de sistemes robòtics innovadors tals com el modelatge, simulació, optimització, anàlisi i control.

• Capacitat per a treballar de manera independent i en equips multidisciplinaris, interactuar eficaçment amb els especialistes i prendre iniciatives en cas necessari.

• Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva (tant per les presentacions escrites i orals) en un context internacional.

• Capacitat per a adoptar els mètodes més adequats per al problema en qüestió i seleccionar els components tecnològics necessaris per a implementar la solució proposada.

• Capacitat per a transferir tecnologia avançada de la universitat a la indústria. 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16