UJI

Eixides professionals

Encara que el programa del màster se centra principalment en el context de sistemes robòtics, els conceptes tractats es poden aplicar a una gamma molt més àmplia d’altres sistemes d’enginyeria i tecnològics. Les perspectives professionals dels graduats i graduades són, per tant, excel·lents. Poden emprar-se en moltes empreses, ja que els cursos són rellevants per a la societat altament tecnificada d’avui dia.

Després de la graduació en el màster, l’estudiantat tindrà les següents competències:

  • El coneixement científic i tècnic profund d’enginyeria robòtica i les habilitats per a utilitzar aquest coneixement de manera efectiva.
  • Capacitat per a dominar les tècniques modernes en el desenvolupament i disseny de sistemes robòtics innovadors tals com el modelatge, simulació, optimització, anàlisi i control.
  • Capacitat per a treballar de manera independent i en equips multidisciplinaris, interactuar eficaçment amb els i les especialistes i prendre iniciatives en cas necessari.
  • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva (tant per les presentacions escrites i orals) en un context internacional.
  • Capacitat per a adoptar els mètodes més adequats per al problema en qüestió i seleccionar els components tecnològics necessaris per a implementar la solució proposada.
  • Capacitat per a transferir tecnologia avançada de la Universitat a la indústria.
Informació proporcionada per: InfoCampus