Treball final de màster

La Tesi de Màster té un valor de 30 crèdits ECTS. Cada estudiant serà supervisat conjuntament per dos assessors de dues institucions diferents. El tema de recerca pot ser supervisat i situat en un departament d'una institució de recerca i desenvolupament industrial. El treball de recerca està finalitzat per una tesi escrita, redactada de forma individual, que conté elements originals de recerca o innovació. La tesi ha de ser defensada enfront d'un comitè d'experts. El Treball Fi de Màster ("Master Thesis") tindrà orientació investigadora.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16