Metodologia docent i sistema d'avaluació

Classes magistrals, treball en grup, treball de laboratori i resolució de problemes.

Avaluació per examen oral o escrit, memòries i informes de pràctiques, elaboració de treballs acadèmics, presentacions orals i projectes.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16