UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima

Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima. Erasmus Mundus

26/03/2021 | InfoCampus


El Máster en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima (MIR, d’acord amb les sigles en anglès), combina de manera innovadora la robòtica i la intel·ligència artificial en el context de l'avanç de la ciència marina i marítima i les seues aplicacions tecnològiques. El programa del MIR comprèn 2 anys (4 semestres i 120 crèdits ECTS). El primer any (primer i segon semestre) ofereix una sòlida formació en ciències marines, robòtica i intel·ligència artificial a la Universitat de Toló (UTLN), França. Durant el segon any, en el tercer semestre els estudiants trien un dels tres itineraris d'especialització : Robòtica Aplicada a Missions d'Intervenció Submarina, a l'UJI, Autonomia en Operacions Submarines, a la NTNU, Noruega, o Robòtica Marina Cooperativa per a Aplicacions  Científiques i Comercials, a l'IST-UL, Portugal. El quart semestre es destina a la realització del treball de fi de màster en el marc de les pràctiques d'investigació o d'empresa, i pot dur-se a terme en qualsevol de les institucions sòcies principals o associades del MIR, sempre sota la cotutela d'un soci principal.

Modalitat: presencial.

Llengua de docència: anglès

Requisit lingüístic: nivell B2 d’anglès.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus