UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2020)

Química Sostenible

02/07/2021 | InfoCampus

El màster té per objectiu aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics que siguen eficients i rendibles econòmicament, i que es duguen a terme d’una manera respectuosa amb el medi ambient, així es minimitza el consum d’energia i matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, manipulació i ús dels productes químics necessaris per a mantindre o implementar el nostre sistema de vida. El programa del màster, referent a escala nacional, s’ha dissenyat tenint en compte la sostenibilitat aplicada en els àmbits cientificotecnològics. Cal destacar la qualitat del professorat que participa en el màster, la relació amb la visió empresarial i l’aparició d’aquest títol en el rànquing d’El Mundo, que l’ha catalogat durant diversos anys seguits com un dels cinc millors màsters d’Espanya en la branca de medi ambient. 

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior 2015

Contacte: mquimsostenible@uji.es 

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Informació proporcionada per: InfoCampus