Coneixements previs recomanables

Persones en possessió del títol de llicenciatura en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins.

Altres titulacions amb un nivell mitjà de coneixements de Química.

Professionals de la Química o àrees afins (personal investigador i tècnic superior en actiu en institucions o empreses).

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16