UJI

Coordinació del màster

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Vocals: Mónica Oliva Domínguez,  Florenci González Adelantado, Jose Antonio Mata Martínez
  • Delegat: Laura Agost Beltrán
  • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Pedro Miguel Carda Usó

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Informació proporcionada per: InfoCampus