UJI
 • UJI
 • Pla d'estudis

Pla d'estudis

El màster té una duració d'un any acadèmic (60 crèdits ECTS) amb una orientació professional i investigadora. Així mateix, constà de tres intensificacions:

 • Intensificació en Química Mèdica
 • Intensificació en Química Industrial
 • Intensificació en Materials Avançats

Cada una d'aquestes intensificacions té la següent estructura general:

 • 18 crèdits d'un bloc obligatori comú per a les tres intensificacions
 • 12 crèdits obligatoris del bloc de cada intensificació
 • 12 crèdits optatius del bloc d'optativitat oferit per a cada intensificació
 • 6 crèdits de pràctiques externes
 • 12 crèdits de Treball de Final de Màster

Assignatures del bloc comú obligatori:

 • Tècniques de Caracterització Molecular i Estructural (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Reactivitat dels Compostos Orgànics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Energia i Velocitat dels Processos Químics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Química de l'Estat Sòlid (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en la Indústria Química i Elaboració de Patents (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fronteres en Química (OB) (1 crèdit ECTS)
 • Gestió Integral d'un Laboratori Químic i Normativa ISO (OB) (2 crèdits ECTS)

Assignatures de les intensificacions:

1. Intensificació en Química Mèdica

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Introducció a la Química Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Cinètica Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia Sintètica Aplicada a la Síntesi de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Interacció Fàrmac-Diana (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Biotransformació dels Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny de Fàrmacs Assistit per Ordinador (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Descobriment de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Relació Quantitativa Estructura-Activitat (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Reconeixement Molecular (OP) (3 crèdits ECTS)

2. Intensificació en Química Industrial

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Productes Petroquímics (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Modelització de Materials amb Aplicacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catalitzadors en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Macromolècules en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Materials Avançats en la Indústria Ceràmica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Química Fina en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials Orgànics Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Sistemes Electroquímics d'Interès Tecnològic (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)

3. Intensificació en Materials Avançats

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Materials Inorgànics Avançats (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Obtenció i Processament de Materials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d'Aplicació en Fotònica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials amb Aplicacions Elèctriques (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Disseny de Catalitzadors i Aplicacions en Síntesi (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d’Emmagatzemament i Conversió d’Energia (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catàlisi Homogènia i Medi Ambient (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Pigments Inorgànics Intel·ligents (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Nanomaterials (OP) (3 crèdits ECTS)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus