UJI

Continuar la meua formació

Respecte al vessant investigadora l'alumne del màster estarà capacitat per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb les ciències de materials i amb la química mèdica. Així mateix s'adquiriran els coneixements globals idonis per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb la química, farmàcia, biologia o bioquímica.

Informació proporcionada per: InfoCampus