UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2021)

Química Teòrica i Modelització Computacional

13/07/2021 | InfoCampus

Aquest màster pretén atorgar a l’estudiantat una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a promoure la iniciació en tasques investigadores que suplisca la demanda creixent de personal expert no sols del món de l’acadèmia, sinó també de la indústria. Així doncs, existeix la necessitat de formar personal investigador capaç d’abordar tasques d’R+D+I com ara: generació de nous fàrmacs, síntesis de nous materials o coneixement d’activitat enzimàtica. Aquest postgrau també té com a objectiu promoure la mobilitat internacional de l’estudiantat de química teòrica i computacional tant en el nivell de màster com de doctorat. Per tant, ofereix a l’alumnat la possibilitat d’integrar-se en diverses i atraients àrees d’activitat social i industrial.

Aquest màster és interuniversitari amb 27 universitats europees i 14 universitats espanyoles.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Pla d'estudis anterior

Informació proporcionada per: InfoCampus