Coneixements previs recomanables

Es recomana que estudiants que accedisquen al màster, idealment, hagen cursat i per tant adquirit les capacitats, destreses i coneixements que atorga el Grau en Química o Física. Els qui opten al màster i no hagen seguit els graus anteriors però estan en possessió d'un grau científic que els proveïsca d'un coneixement adequat per a seguir el programa, poden ser admesos amb la supervisió del tutor.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16