UJI

Química Teòrica i Modelització Computacional

28/02/2019 | InfoCampus

La creació d’aquest programa de postgrau té dos objectius fonamentals:
a) Establir un estàndard europeu d’excel·lència en química teòrica i computacional que inclou el coneixement dels mètodes, de les aplicacions per a usar-los i capacitat de programació.
b) Promoure la mobilitat internacional dels estudiants de química teòrica i computacional tant en el nivell de màster com de doctorat.

Aquest màster és interuniversitari amb 27 universitats europees i 14 universitats espanyoles.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Informació proporcionada per: InfoCampus