Departaments implicats

UNIVERSITAT JAUME I

 • Departament de Química Inorgànica i Orgànica
 • Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció
 • Departament d´Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
 • Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Externs:

 • Gabinet Tècnic de Seguretat i Higiene en el Treball
 • Centre Nacional de Condicions de Treball.(INSMT)
 • Inspecció Territorial de Treball i Seguretat Social
 • Ministeri de Foment (Inspecció de Bucs)
 • Excm. Ajuntament de Castelló
 • Unió de Mútues
 • Asepeyo
 • SGS
 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló.
 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de València.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16