UJI

Prevenció de Riscos Laborals

17/06/2020 | InfoCampus

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Informació per a l'estudiantat: “L’estudiantat que per causes derivades de la crisi sanitària provocada pel SARS-COVID-19, de manera justificada, no puga assistir a les activitats formatives programades per al curs 20/21, podrà sol·licitar, en el moment de ser admès a la titulació,  la dispensa d'assistència a les classes presencials. De ser aprovada, aquesta dispensa serà aplicable a tot el curs acadèmic”.
 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus