UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)

Prevenció de Riscos Laborals

26/03/2021 | InfoCampus

El principal objectiu d’aquest màster és formar titulats i titulades capacitats per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d’empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per als no professionals de la salut: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Per a això es proposa una formació bàsica de tipus teòric i un complement formatiu pràctic, amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les seues condicions de treball, realització d’estades en pràctiques tutoritzades en empreses i un treball de final de màster. Les competències adquirides amb aquest màster capaciten l’alumnat per a realitzar avaluacions de risc, plans de prevenció i plans d’emergència; per a proposar mesures correctores; per a impartir la formació, etc. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"


 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus