panoramica UJI
Orientació

El programa de Màster es proposa amb dues orientacions, una dirigida al camp de la investigació R+D+I, i una altra de caràcter fonamentalment professional.

Orientació investigadora: l'alumne del màster adquirirà la formació necessària per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb la computació. Així mateix s'adquiriran els coneixements necessaris per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb les línies d'investigació del Departament de Matemàtiques o altres línies de caràcter cientificotècnic.

Orientació professional: el màster proporcionarà a l'estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la computació i les matemàtiques.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16