UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)

Matemàtica Computacional

26/03/2021 | InfoCampus

L’objectiu general del màster és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa. El perfil del titulat o titulada és polivalent, combina una sòlida base matemàtica amb una excel·lent formació tècnica en informàtica i està preparat per a l’ús de sofisticades eines informàtiques amb la capacitat d’abstracció que proporciona el coneixement profund de les matemàtiques. Té capacitat per a dirigir consultories, assessories financeres i industrials, centres de càlcul, etc. Així mateix, depenent de l’especialitat triada, podrà estar capacitat per a investigar en matemàtiques pures i aplicades i en ciències de la computació o per a seguir un camí professional en l’empresa. L’orientació professional del màster inclou pràctiques en empreses.  [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

Twitter: 
MU_MateComput
@MMatecomput

 

Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
Informació proporcionada per: InfoCampus