UJI

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Juan Carlos Momparler Pechuán, Prof. Titular d´Esc. Univer., Àrea de Matemàtica Aplicada, UJI

Manuel Sanchis López, Catedràtic d´Universitat, Àrea d´Anàlisi Matemàtic, UJI

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019/estudio/42554/eep

Informació proporcionada per: InfoCampus