UJI

Orientació

El programa de Màster es proposa amb dues orientacions, una dirigida al camp de la investigació R+D+I, i una altra de caràcter fonamentalment professional.

Orientació investigadora: l'alumne del màster adquirirà la formació necessària per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb la computació. Així mateix s'adquiriran els coneixements necessaris per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb les línies d'investigació del Departament de Matemàtiques o altres línies de caràcter cientificotècnic.

Orientació professional: el màster proporcionarà a l'estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la computació i les matemàtiques.

Informació proporcionada per: InfoCampus